UW OPLOSSING

Elke situatie en elk vraagstuk kent zijn oplossing.
Wordt u als Marketeer geconfronteerd met eerder genoemde uitdagingen, neem dan contact op met
Next Level Marketing.

Next Level Marketing begeleidt (non-)profit B-to-C en B-to-B organisaties op het gebied van database marketing en CRM. Om uiteindelijk meer rendement voor de organisatie te realiseren.

Next Level Marketing doet consultancy, projecten en interim opdrachten op de volgende gebieden:

1. Database marketing en data analyse

 • Managen van analysevraagstukken en –trajecten
 • Inventariseren van de informatiebehoefte en het vraagstuk
 • Vertalen analyse output naar marketingbeleid
 • Inbedden klantkennis en analyse output in de organisatie
 • Managen van de ontwikkeling, implementatie, beheer en toepassing van (voorspellende) modellen
 • Het opzetten en managen van een database marketing organisatie
 • Uitvoeren van analyses

2. Klantwaarde management

 • Managen van klantwaarde analyse trajecten
 • Vertalen analyse output naar marketingbeleid
 • Inbedden klantwaarde informatie in de organisatie

3. CRM processen en systemen

 • Managen van de implementatie van CRM processen en systemen
 • Uitvoeren van de inventarisatie van de informatiebehoefte en processen ten behoeve van de implementatie van CRM systemen
 • Het managen van het kennisbeheer van systemen
 • Het verzorgen van gebruikerstrainingen
 • Het inventariseren van de datakwaliteit, uitvoeren van datakwaliteitsprojecten en het implementeren van datakwaliteitsprocessen

4. Marketing (analyse) databases

 • Managen van de implementatie van marketing database systemen
 • Uitvoeren van de inventarisatie van de informatiebehoefte en processen t.b.v. de implementatie van marketing database systemen
 • Inbedden analyse- en modellenoutput van marketing database in de organisatie

5. Campaign Management processen en systemen

 • Managen van de implementatie van Campaign Management processen en systemen
 • Uitvoeren van de inventarisatie van de informatiebehoefte en processen t.b.v. de implementatie van Campaign Management systemen
 • Inbedden output van Campaign Management systemen in de organisatie
 • Het verzorgen van gebruikerstrainingen

6. Business Intelligence (rapportage) systemen

 • Managen van de implementatie van BI-systemen
 • Uitvoeren van de inventarisatie van de informatiebehoefte en processen t.b.v. de implementatie van BI-systemen
 • Inbedden (rappportage)output van BI-systemen in de organisatie

  T 033-47 55 088    |    M 06-22 844 244    |    E j.ettema@nextlevelmarketing.nl